KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

Thứ hai - 04/01/2016 19:25
Dưới đây là kế hoạch chuyên môn của Trường mầm non Đức Thịnh năm học 2015-2016
                                KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016
                                             Trường Mầm Non Đức Thịnh
- Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học của sở GDĐT Hà Tĩnh ngày 20/08/2014.                    - Căn cứ hướng dẫn của Phòng giáo dục - Đào tạo Đức Thọ và tình hình thực tế của trường Mầm Non Đức Thịnh. Năm học 2015 - 2016 bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn đế chỉ đạo giáo viên thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo từng độ tuổi như sau:
I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 Trường Mầm non Đức Thịnh đóng trên địa bàn dân cư của thôn Quang Chiêm với diện tích  khuôn viên nhà trường có 2323m vuông.Trường được xây khép kín có tường rào bao quanh, có nhiều cây xanh bóng mát, có vườn rau riêng cho các lớp tạo điều kiện cho trẻ khám phá và chăm sóc cây.
1. Thuận lợi:
Trường được quy mô về tại một điểm, được phân chia theo độ tuổi từ nhóm trẻ 24 tháng tuổi đến lớp mẫu giáo 5 tuổi.Trẻ được đến trường học 2 buổi/ ngày với số lượng đầu năm là 223 cháu.
Được sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục- Đào tạo, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân trong toàn xã đã chăm lo xây dựng cho bậc học mầm non.
Có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, năng động. Với trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% và trên chuẩn 92,3%, đời sống của CB,GV,NV trong nhà trường ngày càng được nâng lên cũng tương đối đáp ứng với nhu cầu hiện tại.
2 . Khó khăn:
- Tỉ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp còn thấp so với chỉ tiêu đề ra.
- Có 01 giáo viên  bắt đầu nghỉ sinh, 04 giáo viên trong thời kỳ nuôi con nhỏ.
- Định biên giáo viên trên lớp còn thiếu, nhà trường phải hợp đồng mùa vụ 02 cô nên phần nào cũng ảnh hưởng đến công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Một số giáo viên có tuổi đời khá cao nên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong vấn đề soạn giảng cũng như việc giảng dạy còn có phần hạn chế.
- Trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi tuy đã có nhưng chưa thật sự khang trang, đồ chơi ngoài trời tuy đã có nhưng chưa thực sự đầy đủ để đáp ứng với yêu cầu của chuyên đề phát triển vận động.
II - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014 - 2015.
Năm học 2014-2015 trường MN Đức Thịnh đã thực hiện theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, được sự chỉ đạo sát đúng của Phòng GD Đức Thọ, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự phối hợp của hội cha mẹ học sinh cùng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể CBGV-NV trong toàn trường nên cũng đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.
* Về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:
-  100% số trẻ đến trường được chăm sóc đầy đủ theo quy định của Bộ GD & ĐT
- 100% trẻ được ăn bán trú tại trường và đảm bảo VSATTP
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về mọi mặt.
-  Hạ tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 10%.
* Về chất lượng chăm sóc giáo dục:
- Toàn trường thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình chăm sóc GDMN theo từng độ tuổi.
- Tỉ lệ bé khá, giỏi đạt từ 95- 97%
- Tỉ lệ chuyên cần toàn trường đạt 95%
* Về chất lượng đội ngũ:
- 100% CB GV và nhân viên đều đạt trình độ chuẩn
- Trên chuẩn đạt 88,8%
- Có 2 CSTĐ cấp cơ sở
- Có 8 giáo viên giỏi cấp trường
- 70% CBGV và NV biết ứng dụng CNTT vào trong quản lý và soạn giảng
III- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016:
1- Nhiệm vụ cụ thể:
Năm học 2015 – 2016, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,  tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh số 05/2011/NQ-TU ngày 20/12/2011 về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo, thực hiện các quyết định hiện hành về GDMN
Tập trung xây dựng môi trường giáo dục, tạo cảnh quan nhà trường lớp xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện; phát triển có chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý ; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, chú trọng việc thực hiện chuyên đề "Phát triển vận động";  Tiếp tục thực hiện kế hoạch BDTX cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường, đổi mới hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi; tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể và các bậc cha mẹ đối với sự phát triển Giaos dục Mầm non.
2- Một số công tác trọng tâm năm học 2015 -2016:
2.1: Số lượng:
 - Số trẻ toàn trường: 222 cháu: Trong đó  Nhóm trẻ  có 56/160 cháu đạt tỉ lệ 35 %
                                                                    Mẫu giáo 175/175 cháu đạt tỉ lệ 100%
- Số nhóm/ lớp: 8 nhóm/lớp: Trong đó nhóm trẻ 2 nhóm; Mẫu giáo 6 lớp
- Số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 24 cô ( Trong BC: 14 cô; HĐ DH: 4 cô ; HĐMV : 6 cô)                                                   
2.2: Chất  lượng;
a. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng:
*Chỉ tiêu:
- 100% tre đến trường được cân, đo và theo dỏi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
- 100% trẻ được ăn xế và ăn bán trú tại trường.
- 100% trẻ có đầy đủ đồ dùng cá nhân, đồ dùng vệ sinh và có ký hiệu riêng.
- Hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 10% theo chỉ tiêu chung.
- 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
* BiÖn ph¸p:
 - Thực hiện đầy đủ lịch cân- đo, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.
 - Xây dựng " Trường học an toàn, phòng chống các tai nạn thương tích cho trẻ"
 - Tăng cường mua sắm đầy đủ đồ dùng trang thết bị dạy học theo quy định tại thông tư 02/2010 và thông tư 34/2013 sửa đổi của BGD-ĐT đã quy định.
 - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về VSATTP theo quy định.
 - Có đầy đủ hợp đồng các loại thực phẩm và tăng cường kiểm tra nguồn thực phẩm theo quy định.
 - Khám sức khỏe định kỳ cho cô nuôi, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về kiến thức chế biến các món ăn cho trẻ.
 - Nâng cao nhận thức và kỷ năng thực hành cho cán bộ quản lý, giáo viên - nhân viên về cách phòng ngừa các bệnh truyền nhiểm.
b. Công tác chất lượng giáo dục:
b.1 - Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ:
* Chỉ tiêu:
- 90-95% trẻ đạt chuyên cần.
- 80-85% trẻ đạt loại khá -giỏi.
- 90-95% trẻ nắm được các kỷ năng: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh MT và các kỷ năng sống.
-100%   trẻ ngoan ngoãn ,biết lễ phép.
* Biện pháp:
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch tháng và kế hoạch chủ đề các độ tuổi . Xác định mục tiêu, nội dung hoạt động, lập kế hoạch hoạt động CSGD trẻ phù hợp với từng độ tuổi, phù hợp với nhận thức của trẻ từng nhóm/lớp.
- Gợi ý để giáo viên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ, thực hiện tốt thời gian không cắt xén chương trình.
- Chỉ đạo giáo viên soạn bài đầy đủ, tăng cường ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động thuận lợi trong các môi  trường học tập.
- Xây dựng góc PTVĐ ở các nhóm/lớp
- Mua sắm đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách để cô và trẻ thực hiện.
- Chỉ đạo sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, hợp lý, vừa tầm cho trẻ hoạt động.
- Tổ chức tốt các ngày lễ, hội trong năm.
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau để học tập và vui chơi.
b.2- Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên- nhân viên:
* Chỉ tiêu:
- Tiếp tục đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ban hành theo TT số 17/2011/ TT-BGD-ĐT ngày 14/4/2011 của Bộ Trưởng BGD&ĐT. Đánh giá chất lượng chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo QĐ số 02/2008/QĐ- BGD-ĐT ngày 22/8/2008.
- Tổng số CB,GV-NV : 18 đ/c( HĐMV: 6 đ/c)
- Tổng số Đảng viên: 9 đ/c đạt tỉ lệ: 50% ( So với chỉ tiêu)
- Trình độ chuyên môn:
+ 100% CB,GV-NV có trình độ đạt chuẩn.
+ 88,8 %CB,GV-NV có trình độ trên chuẩn: Trong đó: ( ĐH: 7 cô đạt tỉ lệ: 38,88 % ; CĐ: 9 cô đạt tỉ lệ: 50% ; TC: 2 cô đạt tỉ lệ: 11,1% )
- CSTĐCCS: 3 - 4 cô; GVG trường: 6-8 cô ; LĐTT: 18 cô.
- Công tác phát triển Đảng: Bồi dưỡng để kết nạp từ 1- 2 cô.
* Biện pháp:
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên , nhân viên  đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng. Đáp ứng nhu cầu đổi mới GDMN, tiếp tục triển khai tôt phong trào thi đua" Hai tốt:"
- Chú trọng BD nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức của người nhà giáo, thể hiện tác phong yêu nghề mến trẻ.
- Đảm bảo 100% giáo viên đạt chuẩn về nghề nghiệp, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo từng nội dung chuyên đề và một số nội dung mà giáo viên còn hạn chế . Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, thực hiện các chuyên đề do phòng tổ chức.
- Xây dựng kế hoạch năm học có đầy đủ kế hoạch năm, kế hoạch tháng và kế hoạch tuần. Dự kiến mục tiêu các chủ đề, chủ điểm có đủ mạng nội dung và mạng hoạt động cụ thể cho từng độ tuổi phù hợp với từng nhóm/ lớp và điều kiện của địa phương
- Tổ chức kiểm tra và duyệt kế hoạch cho các lớp để có sự điều chỉnh phù hợp.
- Tổ chức các đợt thao giảng, chuyên đề và thi giáo viên giỏi cấp trường nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên.
- Thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
- Khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Phân công giáo viên đứng lớp pjuf hợp, đúng người, đúng việc.
- Thành lập 2 tổ chuyên môn: Tổ Lớn + Nhỡ và tổ Bé + Trẻ. Bố trí giáo viên có năng lực làm tổ trưởng, tổ phó để chỉ đạo.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tháng theo quy định.
- Tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề do phòng GD tổ chức, triển khai có hiệu quả tại trường.
- Xây dựng kế hoạch BDTX, kế hoạch chuyên môn phù hợp với thực tế đơn vị, dự kiến các chủ đề, lên kế hoạch các ngày lễ, hội trong năm; Chỉ đạo hướng dẫn giáo viên xây dựng các chỉ số, mạng nội dung, mạng hoạt động phù hợp với thực tiễn của từng độ tuổi theo nhóm/lớp.
- Thường xuyên thăm lớp, dự giờ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ bàng các hình thức ( Báo trước, đột xuất)  góp ý chân tình, thẳng thắn giúp giáo viên phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.
- Tổ chức các tiết dạy mẫu, dạy thao giảng chào mừng nhân các ngày lễ, hội cho giáo viên dự giờ đồng nghiệp để học hỏi lẫn nhau.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn: Dạy trẻ 4 giờ/ tuần theo quy định.
- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường đảm bảo chất lượng, chú trọng bồi dưỡng những giáo viên giỏi để dự thi dạy giỏi cấp Huyện
- Hàng tháng đánh giá xếp loại chuyên môn đúng thực chất khách quan.
- Theo dỏi chuyên môn toàn trường bằng cách ghi sổ nhật ký để tuyên dương trước tập thể những giáo viên có việc làm tốt, ý tưởng sáng tạo, chú ý đến việc rèn kỷ năng cho trẻ và nhắc nhỡ nhỏ nhẹ riêng khi giáo viên mắc sai lầm thiếu sót.
- Động viên CB,GV và NV tham gia học các lớp Cao đẳng, Đại học, tự học vi tính, học đàn... để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và vận dụng có hiệu quả vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Phát động thi đua xây dựng giáo án, hồ sơ đẹp, có nội dung hay.
- Mua sắm đầy đủ các loại tài liệu như: Sách hướng dẫn, sách tuyển tập trò chơi và các bài hát, bài thơ, câu chuyện... ở các độ tuổi. Tài liệu bộ chuẩn, chương trình GDMN và một số sách tài liệu tham khảo cho giáo viên.
- Thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ trẻ để đánh giá góp ý kịp thời cho giáo viên có kế hoạch bổ sung hoàn thành các chủ đã thực hiện.
   LẬP KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CÁC ĐỢT THAO GIẢNG TRONG NĂM
 * Đơt 1: Chào mừng ngày TLHLHPNVN 20/10
TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP ĐIỀU CHỈNH
1 Cô: Đinh Thị Phương Lớp 5 tuổi A Cô: Đinh Thị Phương
2 Cô: Đinh Thị Oanh Lớp 4 tuổi A Cô: Nguyễn Thị Lộc( 5 tuổi B)
3 Cô: Võ Thị Vinh Lớp 3 tuổi B Cô: Đinh Thị Oanh
4 Cô: Mai Thị Hoa Hường Lớp 2 tuổi B Cô: Đậu Thị Quyết( 4 tuổi B)
* Đơt 2: Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP ĐIỀU CHỈNH
1 Cô:Ng. Thị Thanh Hương Lớp 5 tuổi A  
2 Cô: Hoàng Thị Hòa Lớp 4 tuổi B  
3 Lê Thị Thanh Tý Lớp 3 tuổi A  
4 Cô: Võ Thị Vinh Lớp 3 tuổi B  
5 Bùi Thị Thanh Hoài Lớp 3 tuổi B  
6 Lê Thị Thảo Lớp 2 tuổi A  
7 Mai Thị Hoa Hường Lớp 2 tuổi B  
8 Trần Thanh Nga Lớp 2 tuổi B  
 *  Đơt 3: Chào mừng ngày 22/12(Thi GVG cấp trường)
TT HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH LỚP ĐIỀU CHỈNH
1 Đinh Thị Phương Lớp 5 tuổi A  
2 Nguyễn Thị Thanh Hương Lớp 5 tuổi A  
3 Nguyễn Thị Lộc Lớp 5 tuổi B  
4 Bùi Thị Trang Lớp 5 tuổi B  
5 Đinh Thị Oanh Lớp 4 tuổi A  
6 Đậu Thị Quyết Lớp 4 tuổi B  
7 Hoàng Thị Hòa Lớp 4 tuổi B  
8 Lê Thị Thanh Tý Lớp 3 tuổi A  
9 Võ Thị Vinh Lớp 3 tuổi B  
10 Bùi Thị Thanh Hoài Lớp 3 tuổi B  
11 Nguyễn Thị Phúc Lớp 2 tuổi A  
12 Lê Thị Thảo Lớp 2 tuổi A  
13 Mai Thị Hoa Hường Lớp 2 tuổi B  
14 Trần Thanh Nga Lớp 2 tuổi B  
* Đơt 4: Chào mừng ngày QT PN 08/3
TT Họ tên giáo viên Phụ trách lớp Điều chỉnh
1 Cô: Bùi Thị Trang Lớp 5 tuổi A  
2 Cô: Lê Thị Thanh Tý Lớp 3 tuổi A  
3 Cô:Bùi Thị Thanh Hoài Lớp 3 tuổi B Cô: Nguyễn Thị Phúc
4 Cô: Nguyễn Thị Phúc Lớp 2 tuổi A  
5 Cô: Lê Thị Thảo Lớp 2 tuổi A  
6 Cô: Trần Thanh Nga Lớp 2 tuổi B  
2.3: Công tác bồi dưỡng thường xuyên:
Dựa vào kế hoạch BDTX của Phòng giáo dục hàng năm để xây dựng kế hoạch của trường, hướng dẫn các tổ, nhóm/lớp xây dựng kế hoạch cá nhân và phân phối số lượng MODUN phù hợp theo từng độ tuổi để học tập.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên tự học.
- Tổ chức thăm lớp dự giờ thực hành khi giáo viên đề xuất.
- Tổ chức đánh giá xếp loại kết quả BDTX cấp trường để có tổng hợp và làm báo cáo.
2.4: Công tác kiểm định chất lượng:
- Phối hợp giữa BGH và tổ trưởng, tổ phó chuyên môn để có kế hoạch và phân công cho từng nhóm/lớp cụ thể.
- Hướng dẫn giáo viên thu thập thông tin minh chứng để viết các tiêu chí đánh giá kịp thời.
- Phối hợp với các thành viên để nhập các thông tin vào phần mềm đầy đủ và chính xác.
2.5: Công tác phổ cập:
- Phối hợp cùng ban chỉ đạo phân công cụ thể cho từng giáo viên có trách nhiệm điều tra chính xác ở các thôn.
- Tuyên truyền vận động mua sắm đầy đủ các loại trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi để đáp ứng với các tiêu chuẩn và điều kiện của công tác phổ cập.
2.6: Công tác tuyên truyền XHHGD:
- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương XHHGD Mầm Non.
- Xây dựng các góc tuyên truyền có đầy đủ các nội dung phù hợp với mục tiêu  của XHHGD cho từng nhóm/lớp.
- Kết hợp tốt các MTGD đó là: Nhà trường, gia đình và xã hội để chăm sóc và GD trẻ.
- Tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể để chăm lo cho công tác GD.
3. Đánh giá kết quả thực hiện:
a- Đối với trẻ:
- Kiểm tra đánh giá ngay từ đầu năm học, dựa theo mục tiêu, yêu cầu, nội dung của từng chủ đề, từng độ tuổi để xây dựng kế hoạch đánh giá cho phù hợp.
- Đánh giá sau mỗi ngày.
 - Đánh giá trên từng trẻ.
 - Đánh giá qua sản phẩm.
 - Đánh giá cuối chủ đề( Theo giai đoạn)
 - Đánh giá theo chỉ số một lần cuối năm.
b- Đối với giáo viên:
 - Đánh giá việc thực hiện chương trình CSGD trẻ.
 - Đánh giá kết quả sau mỗi lần thao giảng.
 - Đánh giá hàng tháng, hàng kỳ và cuối năm.
 - Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp cuối năm.
c- Đối với cán bộ quản lý:
 - Đánh giá hàng tháng, hàng kỳ và cuối năm.
 - Đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
4. Công tác thi đua:
 - Làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động trong nhà trường, thực hiện tốt mọi nội quy, quy chế chuyên môn và kỷ luật lao động.
 - Tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường học, phấn đấu đạt các têu chí thi đua của nhà trường đã đề ra.
* DANH HIỆU NHÀ TRƯỜNG:                    * DANH HIỆU CÁ NHÂN                   
 - Chi bộ trong sạch vững mạnh.                                
 - Tập thể lao động tiên tiến cấp Huyện.              - CSTĐcấp cơ sở: 3-5 cô
 - Công đoàn vững mạnh xuất sắc.                       - Lao động tiên tiến: 15-18 cô
 III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          Triển khai nhiệm vụ năm học tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường để thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                        
 
 
                                                
                                                                                             Nguyễn Thị Thông

Tác giả bài viết: Phó Hiệu trưởng : Nguyễn Thị Thông

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết