Giới thiệu về trường MN Đức Thịnh

Đức Thịnh là một xã nằm ở phía đông của huyện Đức Thọ, phía Đông giáp Phường Đức Thuận, phía Tây giáp xã Đức Nhân và Đức Thủy, phía Bắc giáp Yên Hồ, phía Nam giáp xã Thái Yên. Xã 1.036 hộ, có 4 xóm, có tổng diện tích là 389.48 ha, dân số có 3723  người với  1.036 hộ. Xã  4, có 02  trường học, 01 trạm y tế. Đảng bộ có  193 Đảng viên  sinh hoạt tại 6 chi bộ  trong đó có 2  chi bộ nhà trường.
          Trong những năm qua, mặc dù địa phương đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng do vị trí địa lý không thuận lợi, cộng với thiên tai lũ lụt thường xuyên cho nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp (bình quân đầu người mới đạt 23.2 triệu đồng /người /năm), số hộ nghèo (tỉ lệ 4,6 %).
                    -  Đức Thịnh là một xã có truyền thống cần cù lao động, có truyền thống  hiếu học, lãnh đạo địa phương, nhân dân, cộng đồng, phụ huynh xác định được tầm quan trọng của bậc học Mầm non là bậc học nền tảng cho các bậc học tiếp theo;
          - Đội ngũ cán bộ giáo viên thật sự yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình trong mọi lĩnh vực công tác, tinh thần đoàn kết cao, có ý thức vươn lên, tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn cao, trình độ chuyên môn vững vàng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;
          - Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD-ĐT Đức Thọ, sự quan tâm của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện cho bậc học mầm non phát triển;
          - Trường tập trung một điểm, phân chia trẻ học theo độ tuổi.