Trong các ngày từ 23/12 đến ngày 24/12/2020, trường mầm non Đức Thịnh tổ chức "Hội thi giáo viên giỏi trường kết hợp chào mừng ngày TLQĐND VN 22/12".Toàn trường có 6 giáo viên tham gia dự thi.Mỗi giáo viên tham gia phải thực hiện 1 hoạt động dạy học.Tất cả các giáo viên tham gia Hội thi bằng tất cả ...