Căn cứ vào Điều 14 chương II của Điều lệ trường Mầm non, Hiệu trưởng nhà trường đã ra quyết định thành lập 2 tổ chuyên môn, bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. Tổ chuyên môn MG lớn, nhỡ: Gồm 8 thành viên bà Bùi Thị Trang làm tổ trưởng và tổ phó là bà Hoàng Thị Hòa. Tổ chuyên môn MG Bé, N,trẻ: Gồm 8 thành viên, bà Mai Thị Hoa Hường là tổ trưởng.  Và tổ phó là  bà Lê Thị Thanh Tý.