Trường mầm non Đức Thịnh do phòng GD-ĐT Đức Thọ quản lý; Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 17 người; Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường đã được học qua lớp cán bộ quản lý giáo dục, trình độ chuyên môn vững vàng, luôn bám sát mọi chỉ tiêu nhiệm vụ của cấp trên để chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ đạt chất lượng cao. Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ: Đại học 10, cao đẳng 7, đạt tỷ lệ 100% trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ giáo viên luôn đoàn kết, tận tuỵ với công việc được phụ huynh tín nhiệm. Tổ chức chi bộ Đảng gồm có 9 đảng viên là chi bộ ghép với trạm y tế. Công đoàn có 17 đoàn viên . Các tổ chức đoàn thể và các hội đồng trong trường hoạt động, vận hành theo đúng chức năng nhiệm vụ và phát huy tốt vai trò trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường trong từng năm học.