Trường Mầm non Đức Thịnh là trường mầm non hạng II, ban giám hiệu nhà trường có 2 người: Hiệu trưởng là bà Bùi Thị Thanh Hòa sinh năm 1976, có 6 năm làm hiệu trưởng và 25 năm thâm niên trong ngành giáo dục, bổ nhiệm HT lần đầu ngày 01 tháng 09 năm 2013 theo quyết định số 682/QĐ-UB/TCCQ, về trường mầm non Đức Thịnh ngày 01 tháng 9 năm 2013 theo Quyết định số 1252 QĐ/UBND ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ. Phó hiệu trưởng là bà Nguyễn Thị Thông (Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó do chủ tịch UBND huyện ban hành)